Grupe dhe Këshilla Profesionale

GRUPET PROFESIONALE – Për t’i siguruar zhvillim profesional KRU- ve në Kosovë, SHUKOS krijon edhe grupet profesionale ose siç njihen grupet e specialistëve të cilët shërbejnë si bazë për «shkëmbimin e njohurive» brenda SHUKOS.Këto grupe krijohen bazuar në nevojat dhe kërkesat e KRU-ve si edhe për rast të emergjencave. Janë disa lloje të grupeve të punës që krijohen, varësisht nga temat që i trajtojnë: Grupet teknike, operative, financiare, specialistëve dhe menaxheriale të ndryshme.
KËSHILLA PROFESIONALE – SHUKOS ofron duke bërë sigurimin e informatave relevante dhe këshillave në çështjet teknike, administrative dhe juridike, si dhe shpërndarjen e këtyre tek anëtarët e saj. Përgatitjen e publikimeve udhërrëfyese si për shembull:

 • modelet e kontratave shërbyese për konsumatorë dhe marrëveshjeve në lidhje me realizimin e punës së shërbimeve;
 • udhërrëfyesit për planifikim teknik dhe financiar, buxhetin, kontabilitetin, mbikëqyrjen e realizimit, raportimin;
 • udhërrëfyesit për zhvillimin e personelit të shërbimeve të ujësjellësit,
Switch The Language

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  Rr: Bill Klinton, Nr.13, Prishtinë

  PHONE

  +38338111222

  EMAIL

  info@shukos.org